Kalibrace monitoru

Každý monitor, ať už se využívá k jakémukoliv účelu, by měl zobrazovat obraz pokud možno nezkresleně a věrně.  Tato podmínka je důležitá zejména u zobrazování fotografií, kdy požadujeme, aby zobrazené barvy co nejvíce odpovídaly původní focené předloze.

Trochu teorie

Pro pokud možno sjednocené za reprodukované zobrazení jsou stanoveny normy, které definují, jak má monitor interpretovat přijaté informace. Pokud se pohybujeme na internetu a zpracováváme běžné fotografie, vězme, že toto prostředí předpokládá zobrazování podle světově uznávané normy – sRGB.  Pro tuto normu jsou nastaveny a vyráběny všechny monitory, se kterými se běžně setkáme.
Poznámka: záměrně vynechávám speciální normu Adobe RGB, neboť tento zobrazovací model je používán jen ve speciálních případech a běžný uživatel se s tímto prostorem nesetká. Výklad nastavení a využití různých norem, je nad ropzsah tohoto textu.

Aby byly správně a korektně zobrazovány fotografie a příjemce na svém monitoru viděl to, co autor připravil ve svém fotoaparátu a upravil v editečním programu – musí mít oba stejně nastaven monitor. Nastavení monitoru na zobrazování v normě sRGB (pokud monitor tuto možnost nabízí) však ještě nestačí, je nutné monitor správně nakalibrovat – tedy nastavit co možná nejpřesněnji soulad zobrazované informace z definovanou normou. Výrobci monitorů se s touto probematikou vypořádávají s různě velkým úspěchem a ne vždy dva monitory postavené vedle sebe, zobrazují stejně. Dnešní doba s sebou přináší často i práci na dvou monitorech zároveň a zde je správná kalibrace obou zařízení ještě naléhavější.

Správné nastavení monitoru se děje pomocí speciálního obslužného programu, který na monitor vysílá definované signály a kalibrační sondou, která interpretovanou barvu přesně změří a porovná s požadovanopu barvou. Výsledkem kalibrace je pak tzv. ICC profil, který počítači říká, jak při použití konkrétního monitoru má upravit videosignál tak, aby výsledkem bylo korektní zobrazení barevného obrazu na monitoru. Vytvořený ICC profil tak patří ke konkrétnímu počítači a ke konkrétnímu monitoru a přenos jinam nemá smysl. Se změnou monitoru je nutné vygenerovat nový ICC profil. Zároveň je nutné mít na paměti, že i monitor postupně stárne a mění své zobrazované barvy. Takže je vhodné po nějakém čase provést kalibraci opakovaně. Pro běžné podmínky správného zobrazení je vhodné provést rekalibraci v závislostí na intenzitě používání monitoru alespoň jednou ročně.

Není však ekonomické kupovat si domů rovnou kalibrační systém. Nabízí se možnost nechat si kalibrovat monitor dodavatelsky.

Kalibraci vašeho počítače a monitoru provádím poloprofesionální sondou Datacolor Spyder4PRO.

Kalibrace monitoru zahrnuje tento postup:
  • Nastavení jasu: Prvním krokem je nastavení jasu monitoru na hodnotu buďto dle doporučení a nebo vámi požadovanou. Standardní doporučená hodnota je 120cd.
  • Nastavení teploty bílé barvy: Dalším krokem je nastavení teploty bílé barvy a to opět buď dle doporučení a nebo dle vašeho požadavku.
  • Nastavení vlivů okolního světla (volitelně): V tomto kroku se změří okolní světlo a odrazy, tato veličina se zahrne do výpočtu profilu jako korekce.
  • Měření jednotlivých barev: Nyní se proměří jednotlivé barvy na monitoru ze kterých se pak vytvoří konverzní tabulka.
  • Vygenerování ICC profilu a jeho otestování: Posledním krokem je samotné vytvoření ICC profilu. Poté profil vyzkouším.
Ceny za kalibraci monitorů a notebooků:

Základní cena za kalibraci monitoru:     500,- Kč
Zvýhodněná cena za kalibraci                  300,- Kč
(druhý a další monitor na témže zařízení)
Cena nezahrnuje náklady na dopravu.

Kalibrace jednoho monitoru trvá většinou 1/2 a ž 3/4 hodiny. Kalibrovat lze monitory na systémech Windows (7, 8, 10 a 11), nebo MAC (Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12). Je nutný administrátorský přístup do systému. Vždy je nutné nejdříve nainstalovat obslužný software. Pokud si jej sami nainstalujete předem, budete mít jistotu, že kalibrace bude hotová během jedné hodiny.
Download obslužného SW.
Nainstalovaný SW obsahuje pomocný program na výměnu ICC profilu pro případ výměny monitoru.

Dodatek:
  • Pokud si chcete udělat představu o schopnostech svého monitoru, můžete pro zajímavost využít Test monitorů od společnosti EIZO.
  • Chcete-li si nastavit svůj monitor svépomocí, lze využít zveřejněného návodu pro kalibraci v OS Windows 7. Získáte tak alespoň hrubě nastavený monitor, kalibraci pomocí sondy sice tento postup nenahradí, ale lze tak odstranit alespoň největší chyby v nastavení.
    Návod na nastavení monitoru.
  • A pro ty, kteří vládnou angličtině ještě jeden – tentokráte komplexní test monitoru http://www.lagom.nl/lcd-test/