Školící činnost – FotoDílna

Je škoda si ponechávat nabyté znalosti a dovednosti jen pro sebe.

Poskytuji služby s přidanou hodnotou – školení, workshopy pro malé i dospělé.

Školení pro žáky základních a středních škol.

Ve spolupráci se školou lze připravit pro zájemce sérii základních školení z oblasti fotografování a fotografie. Zájemci se v průběhu školního roku seznámí na osmi teoretických seminářích se základy teorie fotografování, seznámí se s technikou focení a v navazující sérii praktických cvičení si nabyté dovednosti mohou vyzkoušet v praxi.

Součástí praktických seminářů je mimo jiné i zpracování klasické černobílé fotografie, specialita typu fotografie dírkovou komorou i poměrně málo známá fotografie v infračerveném světle.

Veškeré detaily, obsah školení a cena je k dispozici na specializovaných webových stránkách:

www.fotodilna.kutlvasr.cz

Tento seriál je nastaven pro potřeby žáků škol, není však problém školení přizpůsobit vašim potřebám a dohodnout jiný obsah i rozsah.

Jsem připraven poskytnout podporu i individuální výuce pro omezený počet posluchačů – v tomto případě mne kontaktujte, najdeme vhodné společné řešení.